ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Παρκέτα και περιφράξεις για την επένδυση επιφανειών σε εκτεθειμένα σημεία εξωτερικών χώρων όπως πισίνες, κήπους, σκάλες, πάρκα, καθώς και υγρά σημεία εσωτερικών χώρων όπως λουτρά.

Διατίθενται σε μεγάλα μήκη και πλάτη σε πάχος 22-25 mm και στην μία επιφάνεια τους μπορεί να φέρουν ειδικές αντιολισθητικές ραβδώσεις (χτένι).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΧΩΡΟΥ, ΞΥΛΙΝΑ, ΔΑΠΕΔΑ